Naubar Preisler

Forhenværende detektiv for politiet.

Description:

Obligations

  • Retfærdighedstrang 15
  • Verun skal arresteres 10
Bio:

Naubar Preisler er ansat som detektiv for Politiet. Han var ikke populær på stationen, og løste ikke sager i samme hast som sine kolleger. Preisler blev derfor overflyttet til ‘Afdeling For Ukurente Sager’ (AFUS). En afdeling der blev oprettet som led i en større omstrukturering i forbindelse med den seneste ‘Kvalitetssikring af Politiets arbejde’. AFUS er den mindste af politiets efterforskningsafdelinger og er i folkemunde kendt som ‘Afdeling For Udslusning’. Denne afdeling tager nemlig alle de sager der ikke har klare spor der kan lede til hurtig opklaring. Eftersom politiets betjente som resultat af den seneste kvalitetssikring, rankes efter antal opklarede sager, ender en overflytning til AFUS som regel med en fyring pga. “mangel på godtgørende arbejde.”

For at undgå fyring tog Preisler utraditionelle midler i brug for at opklare en ‘kold’ sag. Preisler skjulte sig på dusørjageren Verun Ardinns skib ‘Skærebrænderen’, for derigennem at få lejlighed til at dokumentere hans lusede slavehandel. Men Preisler faldt hurtigt i større problemer end arbejdsløshed….

Naubar Preisler

Star Wars - Den Gamle Republik magnuspihl rabukr