Star Wars - Den Gamle Republik

Den Myrdede Moff

Under kaoset efter bordingen af Raideren lykkes det Cepter, Naubar Preisler og Toka Nol at dræbe deres vagt, men vejen videre fører kun dybere ind i det fjendtlige skib…

View
Bording af Raideren

Verun Ardinn har beordret sine slaver, Cepter, Naubar Preisler, Toka Nol, Dasha og Yvanos ombord på en Imperiel Raider, overvåget af hans løjtnant Tyrel.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.