Star Wars - Den Gamle Republik

Den Myrdede Moff

Under kaoset efter bordingen af Raideren lykkes det Cepter, Naubar Preisler og Toka Nol at dræbe deres vagt, men vejen videre fører kun dybere ind i det fjendtlige skib…

Comments

magnuspihl magnuspihl

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.