Star Wars - Den Gamle Republik

Bording af Raideren

Verun Ardinn har beordret sine slaver, Cepter, Naubar Preisler, Toka Nol, Dasha og Yvanos ombord på en Imperiel Raider, overvåget af hans løjtnant Tyrel.

Comments

magnuspihl magnuspihl

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.